Cégadatok

Cégnév: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Központi telefonszám: +36 30 556 9237
Központi e-mail cím: iroda@inpark.hu
Adószám: 25448157-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzék szám: 01-10-048710
Statisztikai számjel: 25448157-6810-114-01

Vezérigazgató: Albrecht Armand

Felügyelőbizottság elnöke: Karbuczky Gergely
Felügyelőbizottság tagjai: Fiszter Patrik, Hegyesi Dávid

Személyes ügyintézés:
A NIPÜF Zrt. székhelyén, munkanapokon 8:00 és 16:30 között

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
postai úton, e-mail útján vagy személyesen
A feladatkört ellátó szervezeti egység neve, elérhetősége:
a NIPÜF Zrt. adatfelelőse
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
+36 30 556 9237
iroda@inpark.hu

Adatvédelmi tisztviselő:
Neve: dr. Jaczkó József
Levelezési címe: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Telefonszáma: +36 30 556 9237
E-mail címe: iroda@inpark.hu

A NIPÜF Zrt. feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztatót kérjük, tekintse meg itt:

Rólunk

Megoldásaink

A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet:

HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Postacím, levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Központi telefonszám: (06 1) 872 6520
Központi faxszám: (06 1) 872 6699
E-mail: info@hipa.hu
Honlap: hipa.hu

Kormányhatározatok, kormányrendeletek

1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges további intézkedésekről

1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozat az országos ipari park koncepcióról

Közbeszerzés, szerződések

Szabályzatok

Szervezeti és működési szabályzat 2023. 08. 11.

Adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató (Cookie szabályzat)

Panaszkezelési és a közérdekű bejelentések kezelésének szabályzata

Általános közzétételi lista

Leányvállalatok

Alapító okiratok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Beszámolók

Vezetők, foglalkoztatottsági adatok

Archívum

Bejelentések

Dun & Bradstreet tanusitvany