Cégadatok

Cégnév: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Központi telefonszám: +36 1 6 333 930
Központi e-mail cím: iroda@inpark.hu
Adószám: 25448157-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzék szám: 01-10-048710
Statisztikai számjel: 25448157-6810-114-01
Vezérigazgató: dr. Kiss László
Felügyelőbizottság elnöke: Gergő József
Felügyelőbizottság tagjai: Csanádi Gábor, dr. Tóth Tamás

Személyes ügyintézés:
A NIPÜF Zrt. székhelyén, munkanapokon 10 és 16 óra között

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
postai úton, e-mail útján vagy személyesen
A feladatkört ellátó szervezeti egység neve, elérhetősége:
a NIPÜF Zrt. adatfelelőse
1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
+36 1 6 333 930
iroda@inpark.hu

A NIPÜF Zrt. feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztatót kérjük, tekintse meg itt:

Rólunk

Megoldásaink

A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacím, levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 708.
Központi telefonszám: (06 1) 237 4400
Központi faxszám: (06 1) 237 4100
E-mail: info@mnv.hu
Honlap: www.mnv.hu

Kormányhatározatok, kormányrendeletek

1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges további intézkedésekről

1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozat az országos ipari park koncepcióról

1515/2016. (IX. 22.) Korm. határozat a Hatvani Ipari Park és a Pátyi Ipari Park megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Közbeszerzés

Szabályzatok

Szervezeti és működési szabályzat 2021. 04. 06.

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat – kamerás megfigyelőrendszer

Adatkezelési tájékoztató (Cookie szabályzat)

Leányvállalatok

Alapító okiratok

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Beszámolók

Vezetők

Archívum

Bejelentések