Cégadatok

Cégnév: NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.
Székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.
Levelezési cím: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.
Központi telefonszám: +36 1 6 333 930
Telefax: +36 1 6333 931
Központi e-mail cím: iroda@inpark.hu
Adószám: 25448157-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégjegyzék szám: 01-10-048710
Statisztikai számjel: 25448157-6810-114-01
Vezérigazgató: Török Zsombor János
Felügyelőbizottság elnöke: dr. Lakner Zsuzsa
Felügyelőbizottság tagjai: Bogáti János, dr. Fördős Géza

 

Személyes ügyintézés:
A NIPÜF Zrt. székhelyén, munkanapokon 10 és 16 óra között

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
postai úton, e-mail útján vagy személyesen
A feladatkört ellátó szervezeti egység neve, elérhetősége:
a NIPÜF Zrt. adatfelelőse
1024 Budapest, Rómer Flóris utca 8.
+36 1 6 333 930
iroda@inpark.hu

A NIPÜF Zrt. feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztatót kérjük, tekintse meg itt:

Rólunk

Megoldásaink

 

A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacím, levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 708.
Központi telefonszám: (06 1) 237 4400
Központi faxszám: (06 1) 237 4100
E-mail: info@mnv.hu
Honlap: www.mnv.hu

 

 

Kormányhatározatok, kormányrendeletek

1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges további intézkedésekről

1268/2016. (VI. 7.) Korm. határozat az országos ipari park koncepcióról

1515/2016. (IX. 22.) Korm. határozat a Hatvani Ipari Park és a Pátyi Ipari Park megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

290/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a Hatvan városban megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet a Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 

Közbeszerzés

 

Szabályzatok

Szervezeti és működési szabályzat 2017. 12. 19.

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató (Cookie szabályzat)

 

Leányvállalatok

 

Alapító okiratok

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

 

Beszámolók

 

Vezetők

 

Archívum